UUDISED

Kehtna valla noorte lahtised MV ujumises

Uimastiennetusnädal 22.-26.11

Järgmisel nädalal toimub uimastiennetusnädal, mille raames seekord palju põnevaid üritusi.

Lisaks võib tutvuda Rapla maakonna koolinoorte uimastiuuringuga, mis on loetav SIIN.

 

Liikluskorralduse muutus koolimaja juures

Liikluskorralduse muutus koolimaja juures

Selleks, et koolimaja juures oleks ohutum, muutub liikluskorraldus. Kooli hoolekoguga ettepanekul paigaldatakse uued liiklusmärgid, mis näitavad ära kooli õueala ning koha, kus ei tohi peatuda. Palun leidke sobiv koht peatumiseks ja lapse autost välja laskmiseks plaanil näidatud kohtades.

Hoiame koolimaja esise autodest vabana! Lisasammud on ainult kasuks ja meie lastel on ohutum koolimajja siseneda!

 

Koolirahva avalik pöördumine lastevanemate ja noorte poole

 

25. oktoober 2021 - 12:45

Head lapsevanemad ja noored!

Kutsume teid ja teie pereliikmeid üles kasutama võimalust end vaktsineerida COVID-19 viiruse vastu – nii saame viiruse levikut tõkestada ning hoida meie hariduse avatuna.

Viimased kaks kuud oleme teinud koolides tööd selle nimel, et meie lapsed ja noored saaksid omandada maailma parimat haridust kontaktõppes. Selleks oleme lihtsustatud karantiini korras testinud koolis vaktsineerimata lähikontaktseid. Seniste kokkuvõtete järgi said koolikeskkonnas lähikontaktseks jäänutest positiivse testitulemuse septembris 4,1% ning oktoobris veidi üle 6% testi teinutest.

Pärast koolivaheaega jõustub uus lihtsustatud karantiinikord. Vaktsineerimata lähikontaktsed peavad tegema PCR-testi (alates 4. päevast pärast COVID-19 positiivse testitulemuse saanud inimesega toimunud lähikontakti) ning olema koolist eemal kuni testi vastuse saamiseni. Nii loodame võimalikud nakkusahelad varakult katkestada. Samas muudab selline korraldus nii vaktsineerimata kaasõpilaste kui ka kogu koolipere elu oluliselt ebastabiilsemaks. Vaktsineeritud ja haigustunnusteta õpilased ei pea testima ega jääma lähikontaktsena karantiini.

Näeme statistikast, et koolis nakatuvad eelkõige vaktsineerimata õpilased.
Vaktsineerimine tagab stabiilsema ja turvalisema koolikeskkonna nii õpilasele endale kui ka koolikaaslastele ja õpetajatele – kogu kooliperele. 

Eestis on lubatud COVID-19 vaktsiiniga vaktsineerimine alates 12. eluaastast. Praegu on 12–15aastastest vaktsineeritud veidi vähem kui pooled, 16–17aastastest veidi üle 60%. Suur tänu kõigile, kes on vaktsineeritud. Näeme, et kui koolipere vaktsineerituse tase on kõrge, saab kogu kool stabiilsemalt toimida.

Meil on 521 üldhariduskooli, neist üle pooltes on vaktsineeritud vähem kui pooled õpilased. Vaid 25 üldhariduskoolis on õpilastest vaktsineeritud 70% või rohkem, sh 11 kooli, kus õpilaste vaktsineeritus on üle 80%, näiteks Miina Härma Gümnaasium ja Hiiumaa Gümnaasium. Tartus Jaan Poska Gümnaasiumis on aga vaktsineeritud kõik õpetajad ning ca 90% õpilastest. Tänu sellele ei ole seal tekkinud ka viiruskoldeid, mistõttu on õpilased saanud rahulikult õppimisele keskenduda.

Nakkusohu tase Eestis on väga kõrge. Haiglad on koroonahaigete ravi tõttu ülekoormatud ning kui olukord ei parane, tekib surve koolide sulgemiseks. Samas oleme juba näinud koolide pikaajalise distantsõppe tulemusi – õpilaste vaimse tervise näitajad on halvenenud, põhikooli lõpueksamite keskmised tulemused olid kevadel tavapärasest madalamad. Koolides on vaja teha lisatööd, et distantsõppel tekkinud õpilünkadega õpilasi järele aidata.

Ka mitmed rahvusvahelised organisatsioonid, nt Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus, OECD, Maailmapank, UNESCO ja UNICEF on kinnitanud, et koolide avatud hoidmine on ka viiruse leviku ajal väga oluline.

Stabiilses kontaktõppes saame õpilasi nende arengus paremini toetada. Kontaktõppes õppimise kõrval on õpilaste jaoks vajalik ka silmast-silma kaasõpilastega suhtlemine. Samuti saavad õpetajad ja tugispetsialistid koolis õpilaste muresid paremini märgata ja neid toetada. Distantsõppel on see küll võimalik, aga oluliselt keerulisem.

Me kõik saame koolide avatuna hoidmiseks anda oma panuse, kui vaktsineerime end viiruse vastu. Palun kasutage koolivaheaega perearstiga konsulteerimiseks ning võimalusel enda ja oma laste vaktsineerimiseks.

Meie, õpetajad, koolijuhid ja tugispetsialistid, lubame teha aktiivselt tõhustusdoose, et tagada omalt poolt koolikeskkonna turvalisus.

Eesti Koolijuhtide Ühendus
Eesti Haridustöötajate Liit
Õpetajate Ühenduste Koostöökoda
Eesti Eripedagoogide Liit
Eesti Õpilasesinduste Liit
Haridus- ja Teadusministeerium

Õnnitleme!

Õnnitleme!

Õnnitleme meie lapsevanemat Alar Lepikult tiitli AASTA TEGIJA 2021 eest ja treenerit Eve Kivilot, kes sai Kehtna valla TEENETEMÄRGI. Palju õnne!

 

Lastekaitse Liidu Fondist ja stipendiumist

1. septembril algas kandideerimine tänavusele Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumile. Fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös või muul harrastataval alal. Tänavu on fookuses huviharidus ning seeläbi laste ja noorte vaimse tervise toetamine. Stipendiumidena läheb jagamisele 10 000 eurot, taotlemine toimub Eesti Rahvuskultuuri Fondi e-ankeedi kaudu ning kandideerida saab kuni 15. oktoobrini.

Artikli fondi avamisest saab lugeda siit - https://www.lastekaitseliit.ee/et/2021/09/algas-kandideerimine-lastekaitse-liidu-fondi-stipendiumile-2/

Lisainfot fondi (ja kandideerimise kohta) leiab siit - https://www.lastekaitseliit.ee/et/lastekaitse-liidu-fond/

Jalgpallis I koht

Valtu poisid võitsid Rapla maakonna koolinoorte jalgpalli MV-tel alla 300 õpilasega põhikoolide 6.-9. klassi poiste seas I koha. Osales 6 võistkonda. II koha saavutasid Kehtna ja III koha Kaiu poisid. Võistkonnas mängisid Rasmus Anniko, Ruuben Põldmaa, Roland Raadik, Markus Anniko, Taaniel Palmisto, Henriko Vaarpuu, Martin Feklistov, Jako Rutšš ja Roland Randrüüt.
eKool
TEK
Tagasi Kooli
VeniVidiVici
Kiusamisest vabaks
Kehtna Vallavalitsus