Lastekaitse Liidu Fondist ja stipendiumist

1. septembril algas kandideerimine tänavusele Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumile. Fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös või muul harrastataval alal. Tänavu on fookuses huviharidus ning seeläbi laste ja noorte vaimse tervise toetamine. Stipendiumidena läheb jagamisele 10 000 eurot, taotlemine toimub Eesti Rahvuskultuuri Fondi e-ankeedi kaudu ning kandideerida saab kuni 15. oktoobrini.

Artikli fondi avamisest saab lugeda siit - https://www.lastekaitseliit.ee/et/2021/09/algas-kandideerimine-lastekaitse-liidu-fondi-stipendiumile-2/

Lisainfot fondi (ja kandideerimise kohta) leiab siit - https://www.lastekaitseliit.ee/et/lastekaitse-liidu-fond/