Teadmiseks õpilastele ja vanematele - akupankade ohud

Esmaspäeval 21. märtsil toimus koolis tunni ajal vahejuhtum, mis oleks võinud lõppeda väga kurvalt. Nimelt sulas ühe õpilase kotis üles seade, mis oli pandud laadima akupanga kaudu. Õnneks ei saanud peale lapse koolikoti ja klassi põranda keegi viga (fotod allpool nähtavad).

Siiski juhime tähelepanu sellele, et akupankade vale kasutamine võib kaasa tuua õnnetuse ükskõik kus. Lisaks võib internetist leida küllalt palju infot selle kohta, et kõiki seadmeid ei saa ega ka tohigi akupanka kasutades laadida. Neid on küll vähe, aga siiski. Lisaks peab jälgima, kas akupanga eluiga võib ka lõppema hakata. Tehnoloogiliselt pole akupangad ju midagi muud, kui ilusas kestas olevad laetavad akud, millel on oma kindel eluiga ja kasutusjuhend.