Järelevalve

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium,

Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

 

Esmane kontakt: Kehtna Vallavalitsus tel 48 98 820 kehtna@kehtna.ee