Põhiväärtused

Kooli põhiväärtused: traditsioonid – ühtne tunne luuakse ühisürituste kaudu; turvaline keskkond – koolikeskkond soodustab arengut, kõik tahavad tulla kooli, kus on mõnus olla ja head omavahelised suhted; iga õppija areng – kõik koolis olijad (õpilased, õpetajad, töötajad) õpivad, igale õppijale on loodud individuaalse arengu võimalused mitmekesiste (valiku)võimalustega; õppija areneb õppides ja huvitegevuse kaudu; koolis saab ja peab õppima; väärtuslikud inimesed – iga inimene on oluline: nii õpilane, õpetaja kui ka töötaja; austus – vastastikune lugupidav suhtumine, koolikultuuri väärtustamine; tervislikud eluviisid – aktiivne liikumine, tervislik toit; usaldusel põhinev koostöö – üksteise vastu ollakse ausad ja koolile lojaalsed; sõbralikkus – igaühes on peidus midagi head; traditsioonid – ühtne tunne luuakse ühisürituste kaudu; tervislikud eluviisid – aktiivne liikumine, tervislik toit; keskkonnahoid – säästlik tarbimine, taaskasutus ja loodushoid. Kooli juhtlause on „PÄIKE PAISTAB KÕIGILE“ – olenemata sellest, milline sa oled ja mida sa teinud oled, OLED SA TÄHTIS.

Kooli põhiväärtused:

traditsioonid – ühtne tunne luuakse ühisürituste kaudu;
turvaline keskkond – koolikeskkond soodustab arengut, kõik tahavad tulla kooli, kus on mõnus olla ja head omavahelised suhted;
iga õppija areng – kõik koolis olijad (õpilased, õpetajad, töötajad) õpivad, igale õppijale on loodud individuaalse arengu võimalused mitmekesiste (valiku)võimalustega; õppija areneb õppides ja huvitegevuse kaudu; koolis saab ja peab õppima;
väärtuslikud inimesed – iga inimene on oluline: nii õpilane, õpetaja kui ka töötaja;
austus – vastastikune lugupidav suhtumine, koolikultuuri väärtustamine;
tervislikud eluviisid – aktiivne liikumine, tervislik toit;
usaldusel põhinev koostöö – üksteise vastu ollakse ausad ja koolile lojaalsed;
sõbralikkus – igaühes on peidus midagi head;
traditsioonid – ühtne tunne luuakse ühisürituste kaudu;
tervislikud eluviisid – aktiivne liikumine, tervislik toit;
keskkonnahoid – säästlik tarbimine, taaskasutus ja loodushoid.
Kooli juhtlause on „PÄIKE PAISTAB KÕIGILE“ – olenemata sellest, milline sa oled ja mida sa teinud oled, OLED SA TÄHTIS.