Tugispetsialistid

Sotsiaalpedagoog Erika Kundla.
Telefon: 486 2643 / 526 7160
E-post: erika.kundla@valtukool.ee

Eripedagoog Laura Gontšarenko
E-post: laura.gontsarenko@valtukool.ee
Logopeed Piret Esnar
E-post: piret.esnar@valtukool.ee


Sotsiaalpedagoogi vastuvõtuajad esmaspäevast reedeni vastavalt kokkuleppele.

Sotsiaalpedagoog tegeleb igapäevaselt õpilaste, õpetajate, lastevanemate toetamise ja nõustamisega õppetööd ja käitumist puudutavates küsimustes. Teeb koostööd kooli logopeedi, parandusõppe õpetajaga.

Tegevusalad:


Tegeleb koolikohustuse mittetäitjatega
Käitumis- ja kohanemisraskustega õpilastega
Koolivägivalla teemaga
HEV lapsed
Koostöö võrgustikuga (valla sotsiaal- ja lastekaitsespetsialistid; politsei; alaealiste komisjon; Rajaleidja keskus; kogukond)
Koordineerib kooli tervisenõukogu
Tegeleb perenõustamisega
Valtu kooli Terviseedendus.

Valtu kool on Tervist Edendavate Koolide võrgustiku liige alates 2012 aastast.

Koolis on loodud tervisenõukogu.

TEK keskseks mõtteks on koolikeskkonna kujundamine kõigi kooliga seotud inimeste poolt selliseks, et oleks meeldiv ja hea koolis õppida ja töötada (see hõlmab suhteid inimeste vahel, füüsilist tervist, turvalisust, koolitoitu, tunniplaani, kooli ruume ning sisustust, valgustust ja palju muud).


Lisalugemist:

www.peaasi.ee
www.tai.ee
www.terviseinfo.ee
http://www.raplamv.ee/tervis/

http://www.redcross.ee/et/news.html

www.sm.ee

www.tarkvanem.ee

www.sotsiaalkindlustusamet.ee

www.palunabi.ee

www.vatek.ee