Ajalugu

Kroonika põhjal loetakse kooli asutamisajaks 11.dets.1867.a. Enne seda käis mööda peresid õpetamas keegi Vääna Jüriks kutsutud mees. 1867.a. valmis praeguse kooli territooriumile puust, õlgkatusega, üheklassiruumiline koolihoone, kus "ühe jaoskonnaga" alustas tööd esimene koolijuhataja Jüri Tamberg (1867-1870). 1869.a. töötas kool Valtu vallakooli nime all kolme jaoskonnaga. 1910. a. ehitati uus hoone, mis on ka praegu kasutusel. Kool nimetati Valtu 2-klassiliseks ministeeriumikooliks, kus õppetöö toimus 5 aastat. Kool on oma ajaloo jooksul seoses paikkonna arenemisega pidevalt kasvanud ja seoses sellega on aegade jooksul muudetud ka tema nimetust:

 • 1918.a Valtu 6-klassilisene rahvakool
 • 1930.a Valtu Algkool
 • 1947.a Valtu 7-klassiline Kool
 • 1961.a Valtu 8-klassiline Kool
 • 1989.a Valtu 9-klassiline Kool
 • 1991.a Valtu Põhikool
 • 1977. a ehitati koolile juurdeehitus, mis andis võimaluse minna õppetöö korraldamisel üle kabinetsüsteemile. Samal aastal alustati koolimaja kütmist tsentraalselt keskküttega ning maja ühendati asula muude kommunikatsiooni-süsteemidega.

Õpetajate ja õpilaste arvud läbi aegade

 • 1867.a 1 õpetaja laste arv ei ole teada
 • 1884.a 2 õpetajat umbes 70 õpilast
 • 1910.a 3 õpetajat õpilaste arv üle 70
 • 1920.a 3 õpetajat õpilaste arv üle 70
 • 1930.a 3 õpetajat õpilasi 98
 • 1940.a 3 õpetajat õpilasi 81
 • 1950.a 5 õpetajat õpilasi 97
 • 1960.a 9 õpetajat õpilasi 86
 • 1970.a 10 õpetajat õpilasi 82
 • 1975.a 10 õpetajat õpilasi 99
 • 1980.a 12 õpetajat õpilasi 147
 • 1985.a 15 õpetajat õpilasi 183
 • 1990.a 15 õpetajat õpilasi 204
 • 1995.a 14 õpetajat õpilasi 167
 • 1996.a 14 õpetajat õpilasi 182
 • 1997.a 14 õpetajat õpilasi 186
 • 1998.a 14 õpetajat õpilasi 192
 • 1999.a 14 õpetajat õpilasi 197
 • 2000/2001.a 14 õpetajat õpilasi 219
 • 2001/2002.a 15 õpetajat õpilasi 216
 • 2002/2003.a 17 õpetajat õpilasi 205
 • 2003/2004.a 17 õpetajat õpilasi 197
 • 2004/2005.a.17 õpetajat õpilasi 183
 • 2005/2006.a. 17 õpetajat õpilasi 164
 • 2006/2007.a. 18 õpetajat õpilasi 156
 • 2007/2008.a. 18 õpetajat õpilasi 140
 • 2008/2009.a. 16 õpetajat õpilasi 122
 • 2009/2010.a. 17 õpetajat õpilasi 114