Pikapäevarühm

 1. Kooli pikapäevarühma eesmärgiks on pakkuda õpilastele, kellel pole võimalik koheselt peale tundide lõppu koju minna, mitmekesist organiseeritud tegevust pikapäevarühma õpetaja juhendamisel.
 2. Pikapäevarühmas saavad õpilased osaleda huviringides ja planeeritud tegevustes, külastada

raamatukogu, vaadata võimalusel õppefilme, valmistuda järgmiseks koolipäevaks, sportida ja

viibida õues.

 1. Õpilase pikapäevarühmas osalemiseks ja pikapäevarühmast loobumiseks esitab lapsevanem

koolile vastava taotluse.

 1. Pikapäevarühm moodustatakse 1. – 5. klassi õpilastest.
 2. Pikapäevarühma suurus on kuni 30 õpilast. Juhul kui pikapäevarühmas kohta taotlevate

õpilaste arv ületab koolipoolseid võimalusi, eelistatakse pikapäevarühma vastuvõtul 1.-3.

klassi õpilasi ja 4. – 5. klassi õpilaste puhul hariduslike erivajadustega lapsi.

 1. Pikapäevarühma töö toimub igal koolipäeval kella 12.15-16.00-ni.
 2. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui

on eelnev kokkulepe lapsevanemaga.

 1. Puudumine fikseeritakse E-kooli päevikus.
 2. Õppimine on pikapäevarühmas kohustuslik.
 3. Õpilane lahkub pikapäevarühmast 10 min enne bussi väljumist.
 4. Pikapäevarühma tegevuste ja sihipärase toimimise eest vastutab pikapäevarühma õpetaja.
 5. Pikapäevarühma õpetaja kohustused:

11.1. Täidab pikapäevarühma päevikut E-koolis ja valmistab ette päeva tegevuskava.

11.2. Organiseerib ja viib läbi pikapäevarühma tegevused.

11.3. Suunab ja abistab õpilasi õppimisel vastavalt vajadusele.

11.4. Kontrollib koduste tööde tegemist.

11.5 Saadab õpilased õigeaegselt huvialaringidesse, bussi peale.

11.6. Viib lapsed õigeaegselt sööma .

 1. Pikapäevarühma päevakava:

12.15-13.05 õpilaste kogunemine, viibimine õues (sobiva ilma korral)

13.05-14.00 puhkus,mängimine

14.00-14.15 eine, bussile minek

14.15-15.15 õppimine, huviringides osalemine

15.15-16.00 mängud, arvutiklassi ja raamatukogu külastus, huviringides osalemine, õpilaste lahkumine.